Φόρτωση Εκδηλώσεις

9 Φεβ 2023

Μια Δεκαετία Φαρμάκου

Ημερίδα Αφιερωμένη στο Φάρμακο και την Πολιτική Φαρμάκου στη χώρα μας, στις εξελίξεις της προηγούμενης δεκαετίας και του σχεδιασμού της επόμενης: Οι περιορισμοί, οι προκλήσεις, οι ευκαιρίες, οι απειλές και το αύριο του φαρμάκου. Πώς η εμπειρία του χθες θα αξιοποιηθεί στη χάραξη βιώσιμης εθνικής πολιτικής φαρμάκου. Θα συζητηθούν οι κρίσιμοι προσδιοριστές, οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές τάσεις και προκλήσεις, η εμπειρία της προηγούμενης δεκαετίας, η ανάγκη επαναπροσδιορισμού βασικών αξόνων της πολιτικής φαρμάκου και η ανάγκη τεκμηρίωσης των πολιτικών αποφάσεων. Ένας ανοικτός διάλογος από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πολιτεία, φαρμακοβιομηχανία, ασθενείς, ακαδημαϊκοί, αναλυτές) που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την πολιτική του φαρμάκου. Η ευκαιρία μιας ουσιαστικής συζήτησης γύρω από τα φλέγοντα θέματα της πολιτικής φαρμάκου με στόχο να εντοπιστούν αδυναμίες και να κατατεθούν τεκμηριωμένες προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.

Details:

Event Categories