Φόρτωση Εκδηλώσεις

24 Φεβ 2022

Καλές Πρακτικές στην Εξυπηρέτηση Πελατών

Συνέδριο που αποτελείται από case studies εταιρειών όλων των κλάδων, γύρω από την εξυπηρέτηση πελατών.

Details:

Event Categories