Φόρτωση Εκδηλώσεις

25 Απρ 2023

Smart Factory Conference

Η κορυφαία συνάντηση των key stakeholders της βιομηχανίας έρχεται, για 6η συνεχή χρονιά, να παρουσιάσει τις τελευταίες τάσεις, καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Τop experts αναδεικνύουν τον καταλυτικό ρόλο των νέων τεχνολογιών στην αλυσίδα αξίας των βιομηχανιών, την αναμόρφωση των επιχειρηματικών και λειτουργικών μοντέλων, τις προκλήσεις και τα βήματα χάραξης της στρατηγικής Industry 4.0 με μέγιστο οικονομικό όφελος και ROI. Παράλληλα, εκπρόσωποι διεθνών και εγχώριων βιομηχανιών μοιράζονται καινοτόμα use cases υιοθέτησης τεχνολογιών αιχμής και τα οφέλη που επετεύχθησαν στον χρόνο, την ποιότητα και το κόστος παραγωγής. Ελάτε μαζί μας καθώς συζητάμε και χτίζουμε το έξυπνο, ψηφιοποιημένο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διασυνδεδεμένο εργοστάσιο του μέλλοντος.