Φόρτωση Εκδηλώσεις

23 Μάι 2024

Smart Factory Conference

Η κορυφαία συνάντηση της Βιομηχανίας έρχεται, για 8η συνεχή χρονιά, να παρουσιάσει τις τελευταίες τάσεις, καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Τop experts θα αναδείξουν τον καταλυτικό ρόλο των τεχνολογιών Industry 4.0 στην αλυσίδα αξίας των βιομηχανιών, τις αναδυόμενες προκλήσεις και τα βήματα χάραξης της στρατηγικής Industry 4.0 με μέγιστο οικονομικό όφελος και ROI. Παράλληλα, εκπρόσωποι διεθνών και εγχώριων βιομηχανιών θα μοιραστούν καινοτόμα use cases και τα οφέλη που επετεύχθησαν στον χρόνο, την ποιότητα και το κόστος παραγωγής. Ελάτε μαζί μας καθώς συζητάμε τον οδικό χάρτη για το έξυπνο, ψηφιοποιημένο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διασυνδεδεμένο εργοστάσιο του μέλλοντος.