Φόρτωση Εκδηλώσεις

9 Μαρ 2023

Future of Cities Conference

Το Smart Cities Conference 23 έχει στόχο να ενημερώσει τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης:
  • για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις
  • να μεταφέρει τεχνογνωσία από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές
  • να συζητήσει για τις προκλήσεις των καιρών, τις λύσεις για καλύτερη και πιο ασφαλή ζωή στις πόλεις, οικονομική ανάπτυξη και αειφορία, προκειμένου να επιτευχθεί Έξυπνη Αστική Ανάπτυξη με ακρογωνιαίο λίθο την αξιοποίηση των χρηματοοικονομικών κονδυλίων που διατίθενται για την περίοδο 22-23 ύψους 800εκ €.

Details:

Event Categories