Φόρτωση Εκδηλώσεις

21 Σεπ 2023

Ship IT Conference

Το ShipIT Conference πραγματοποιείται κάθε χρόνο, από το 2015 και είναι ένα ημερήσιο στρατηγικό γεγονός που απευθύνεται δωρεάν στους απασχολούμενους στον ναυτιλιακό κλάδο , αναλύοντας τον αντίκτυπο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις λειτουργίες και τις επιχειρηματικές επιδόσεις του ναυτιλιακού κλάδου. Δεν μπορείς να λείψεις!

Details:

Event Categories

Venue:

Place

Ploes