Φόρτωση Εκδηλώσεις

15 Μάι 2024

Payments 360 Conference

Το Συνέδριο θα διερευνήσει σε βάθος το ευρύ φάσμα των καινοτόμων Ψηφιακών πληρωμών, και το νέο δυναμικό τοπίο που διαμορφώνει στην αγορά. Θα εστιάσουμε στις διαφορετικές δυνατότητες, τις βασικές καινοτομίες, τις ρυθμιστικές επιταγές, τις τάσεις και λύσεις, στις άμεσες, διασυνοριακές, Account-2-Account, BNPL συναλλαγές με στόχο την ευελιξία, το υψηλό CX, την ευελιξία, αμεσότητα, ασφάλεια, ταχύτητα σε omni-channel περιβάλλον για τις Επιχειρήσεις, αλλά και τους Καταναλωτές.

Details:

Event Categories