Φόρτωση Εκδηλώσεις

29 Νοέ 2022

Lean Manufacturing Conference

Το συνέδριο θα παρουσιάσει εργαλεία και μεθοδολογίες Λιτής Παραγωγής, μέσα από case studies εφαρμογής τους, που επιτυγχάνουν τη συνεχή μείωση των απωλειών στην παραγωγή και την απρόσκοπτη ροή ανθρώπων, υλικών και πληροφοριών. Παράλληλα, θα αναδείξει τα συνακόλουθα οφέλη, όπως είναι η μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής, η αύξηση της παραγωγικότητας και απόδοσης, η μείωση των αποθεμάτων, η διατήρηση υψηλών επιπέδων ποιότητας και η εν γένει εδραίωση κουλτούρας συνεχούς βελτίωσης.

Details:

Event Categories