Φόρτωση Εκδηλώσεις

23 Ιαν 2024

InsurTech Conference

Το Συνέδριο θα εστιάσει και θα διερευνήσει τη δυναμική εξέλιξη, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της Ψηφιακής Ασφάλισης, καλύπτοντας διαφορετικές πτυχές όπως βασικές και αναδυόμενες τεχνολογίες, ψηφιακά κανάλια διανομής, εμπλοκή πελατών μέσω σύγχρονων πλατφορμών, καθώς και μετατροπή παραδοσιακών μοντέλων ασφάλισης σε ψηφιακά οικοσυστήματα.

Details:

Event Categories