Φόρτωση Εκδηλώσεις

8 Ιούν 2023

Health & Safety Awards 2023

Τα Health & Safety Awards 2023,αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και τις κορυφαίες πρακτικές στη διαχείριση της εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας, από επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς και παρόχους σχετικών υπηρεσιών. Τα Health & Safety Awards προβάλλουν κάθε χρόνο τις εξαιρετικές προσπάθειες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και οι σχετικό πάροχοι για τη βελτίωση της διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία και την καλλιέργεια ενός ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο. Τα πρώτα και μοναδικά βραβεία για τα θέματα της Υ&Α στην Εργασία εδώ και 9 χρόνια που έχουν εξελιχθεί σε θεσμό.

Details:

Event Categories