Φόρτωση Εκδηλώσεις

28 Ιούν 2022

Energy Efficiency in Buildings Conference

Το κύριο ζήτημα συνεπώς είναι: ποιο μείγμα ενεργειακής απόδοσης θα χρησιμοποιηθεί σε νέα αλλά κύρια στα υπάρχοντα κελύφη κτηρίων στοχεύοντας σε μικρό ενεργειακό κυρίως, παρά περιβαλλοντικό, αποτύπωμα, σε κτίρια ενεργειακά αποδοτικά, με χαμηλό κόστος ενέργειας καθώς και μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τη λειτουργία τους, που προσφέρουν θερμική άνεση, αλλά και επαρκή ψύξη, μακριά από συμβατικά σταθερότυπα, σαφώς οικονομικότερη λειτουργία και καλύτερη ποιότητα διαβίωσης στους ενοίκους τους. Συνέδριο με φυσική παρουσία συνέδρων όπου Keynote speakers από το εξωτερικό συζητούν σε πάνελς με έλληνες επαγγελματίες και μηχανικούς στον κτιριακό τομέα. Το Συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες στο κτιριακό τομέα: Αρχιτέκτονες – Πολιτικοί Μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Ενεργειακοί επιθεωρητές, αλλά και εταιρείες: Κατασκευαστές κτιρίων, Εταιρείες ενεργειακής και περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτηρίων, εταιρείες δομικών υλικών και συστημάτων δόμησης (έμφαση στην αγορά του αλουμινίου), Facility Managers

Details:

Event Categories