Φόρτωση Εκδηλώσεις

12 Μαρ 2024

Future of Cities Conference

Το 12th Future of Cities Conference έχει στόχο να ενημερώσει τους συμμετέχοντες για τις τελευταίες εξελίξεις και τάσεις, να μεταφέρει τεχνογνωσία από τους πλέον καταξιωμένους Έλληνες και διεθνείς ομιλητές και να συζητήσει για τις προκλήσεις των καιρών, τις λύσεις για καλύτερη και πιο ασφαλή ζωή στις πόλεις, οικονομική ανάπτυξη και αειφορία, προκειμένου να επιτευχθεί Έξυπνη Αστική Ανάπτυξη με ακρογωνιαίο λίθο την αξιοποίηση των χρηματοιοικονομικών κονδυλίων που διατίθενται. Το συνέδριο αποτελεί το σημείο συνάντησης των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων, για να:

  • παρουσιάσουν, γνωρίσουν και συζητήσουν, τις τεχνολογικές εξελίξεις, επιχειρηματικά μοντέλα και καλές πρακτικές
  • δικτυωθούν και αντλήσουν πληροφόρηση και έμπνευση για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών
  • πετύχουν την έξυπνη αστική ανάπτυξη των πόλεων
  • κάνουν πραγματικότητα το όραμα του “Smart City” στην χώρα μας

Details:

Event Categories