Φόρτωση Εκδηλώσεις

28 Σεπ 2022

Environmental Awards 2022

Επιβραβεύουν καλές πρακτικές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφορία,καθώς και καινοτόμα «πράσινα» έργα,τεχνολογίες ή προγράμματα,που συνεισφέρουν στη διαμόρφωση υγιούς περιβάλλοντος και οικονομικής ανάπτυξης από Επιχειρήσεις και Οργανισμούς.

Details:

Event Categories