Φόρτωση Εκδηλώσεις

17 Μάι 2023

Energy Mastering Awards 2023

Τα Energy Mastering Awards 2023, τα μοναδικά βραβεία για τα θέματα της Εξοικονόμησης Ενέργειας από επιχειρήσεις & οργανισμούς, αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τις βέλτιστες πρακτικές για τη:
• μείωση της ενεργειακής δαπάνης
• εξοικονόμηση πόρων & λειτουργικών δαπανών (ηλεκτρική ενέργεια, καύσιμα, νερό, πρώτη ύλη)
• προστασία του περιβάλλοντος

Details:

Event Categories

Event Topics

Venue:

Place

Ploes