Φόρτωση Εκδηλώσεις

27 Σεπ 2023

Digi HR

Οι τεχνολογικές λύσεις που έχει στη διάθεσή του το HR βρίσκονται στο επίκεντρο του συνεδρίου. Η τεχνολογία, τόσο σε διεθνές όσο και σε τοπικό επίπεδο, που χρησιμοποιείται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου είναι η βάση της θεματολογίας.

Details:

Event Categories