Φόρτωση Εκδηλώσεις

27 Μαρ 2024

DevOps & Agile Awards 2024

Τα DevOps & Agile Awards στόχο έχουν, επιδεικνύοντας τη μετασχηματιστική δύναμη των πρακτικών DevOps & Agile, να αναδείξουν τις καινοτόμες προσεγγίσεις που προωθούν την αποτελεσματικότητα, τη συνεργασία, την επικοινωνία και την ποιότητα στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού και των προγραμμάτων πληροφορικής με σκοπό τη διατμηματική επικοινωνία για την ορθότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας επιχείρησης.

Details:

Event Categories

Event Topics