Φόρτωση Εκδηλώσεις

2 Ιούν 2022

CSR in Action Conference

Συνέδριο που αποτελείται από case studies (καλές πρακτικές) εταιρειών όλων των κλάδων, γύρω από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Αειφορία.

Details:

Event Categories