Φόρτωση Εκδηλώσεις

12 Δεκ 2023

Construction Project Management Conference

Η διαχείριση των έργων κατασκευών και υποδομών στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία μεγάλης εξειδίκευσης.
Επιπλέον τα πολυσύνθετα και πολυπαραγοντικά έργα υποδομών και κατασκευών είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα και την ανάπτυξη της οικονομίας καθώς επίσης και ο ρόλος του κρατικού φορέα αποτελεί σημαντικό παράγοντα στον κλάδο.
Το συνέδριο θα αποτελέσει σημείο συνάντησης και συζήτησης των stakeholders του κλάδου που αφορά: Κυβερνητικά όργανα – Ιδιοκτήτες προμηθειών περιουσιακών στοιχείων, Ιδιοκτήτες ακινήτων, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Developers, Σύμβουλοι – Μελέτες,Κατασκευαστικές Εταιρείες – Εργολάβοι, Ειδικοί Υπεργολάβοι, Προμηθευτές
ΜΚΟ, δημόσιοι φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις. Το συνέδριο θα έχει ενημερωτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα και θα προσφέρει 8 μονάδες PDUs στους συμμετέχοντες PMs και θα προσελκύσει καταξιωμένους θεσμικούς influencers του κλάδου στη χώρα, C-level ομιλητές θίγοντας διαρθρωτικά προβλήματα κρίσης και του κατασκευαστικού κλάδου γενικότερα.