Φόρτωση Εκδηλώσεις

11 Δεκ 2024

Construction Project Management Conference

Στo Συνέδριο CPM ως το hub του κατασκευαστικού κλάδου, κάθε χρόνο συζητούνται θέματα που απασχολούν τον κλάδο, όπως Διαχείριση έργου, Οργάνωση, Ηγεσία και Στρατηγική, Συστήματα παράδοσης έργων (συμπεριλαμβανομένης της ολοκληρωμένης παράδοσης έργων), Μέθοδοι και Τεχνολογία Κατασκευής (συμπεριλαμβανομένης της αρθρωτής κατασκευής), Διαχείριση Σχεδιασμού, Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τραπεζική Πίστη, Ανάπτυξη και Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας, Αυτοματισμός και Πληροφορική, Ψηφιακή Μετάβαση των Κατασκευών και Τεχνολογίες, Καταστροφές, κίνδυνος και ανθεκτικότητα, Καθαρή Ενέργεια και Αειφορία, Υγεία και την ασφάλεια στη Κατασκευή, Νομικές Υποθέσεις Συμβάσεων Εργων και Επίλυση Διαφορών, Πρότυπα και Πιστοποίηση και θέματα Εκπαίδευσης και Πρακτικής

Details:

Event Categories