Φόρτωση Εκδηλώσεις

16 Ιαν 2023

Best City Awards 2023

Τα Best City Awards αναδεικνύουν και επιβραβεύουν καινοτόμα έργα που έχουν υλοποιηθεί από Περιφέρειες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Επιχειρήσεις, με στόχο πόλεις Ευφυείς, Αειφόρες και Οικονομικά Βιώσιμες.